Gemeente Zeist gaat een nieuwe gemeentewerf bouwen ter vervanging van de oude gemeentewerf. De nieuwe gemeentewerf dient toekomstbestendig te worden gerealiseerd. In de planuitwerking wordt hier optimaal op ingespeeld, samen met de realisatie van hoge duurzaamheidsambities.

Projectupdate Nieuwbouw duurzame gemeentewerf in Zeist

Bouw nieuwe gemeentewerf Zeist

De gemeente Zeist heeft in college besloten tot de bouw van een nieuwe gemeentewerf. Als OLCO zijn we door de gemeente Zeist gevraagd hiervoor het programma van eisen inclusief bouwkostenraming en de stichtingskosten op te stellen. Een mooie opdracht om als OLCO aan te mogen werken en zo onze bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf.

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Het doel van de gemeente Zeist is een nieuwe, duurzame (zowel energetisch als functioneel), compacte en doelmatige gemeentewerf voor de dienstverlening van team Service en Onderhoud Gemeente Zeist

De duurzaamheidsambities zijn hierbij erg hoog. Het gebouw dient uiteraard energieneutraal te zijn waarbij tevens het energieverbruik tot een minimum beperkt, maar ook worden er heel expliciet en concrete maatregelen getroffen in het kader van circulariteit en hergebruik van materialen. Tevens wordt er natuur inclusief ontworpen met oog op het vergroten van biodiversiteit. Zeker niet onbelangrijk is de actieve betrokkenheid en inbreng van de verschillende stakeholders en met name de toekomstig gebruikers van de gemeentewerf. Zij worden betrokken bij iedere stap in de ontwikkeling en het ontwerp.

Projecttoelichting

De gemeentewerf is een onderdeel van de gemeente Zeist. Er werken medewerkers, die zorgen voor afhandeling van calamiteiten in het openbaar gebied of het verhelpen van klachten over o.a. wegen, verlichting, gemeentelijk vastgoed en riolering. Ook worden op de werf materialen en machines (zoals wegafzetting en maaiers voor onderhoud van sportvelden) opgeslagen. Er komt ook een werkplaats voor technische reparaties.

De huidige gemeentewerf aan de Van Renesselaan is te groot, verouderd en niet duurzaam. Op deze locatie zal woningbouw plaatsvinden. De planuitwerking voor de nieuwe locatie richt zich op het terrein achter de brandweerkazerne en zal bestaan uit een bedrijfsgebouw met groot buitenterrein.

Rol OLCO

OLCO verzorgt in opdracht van de gemeente Zeist het projectmanagement bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf. Tijdens de definitiefase heeft OLCO het integraal Programma van Eisen opgesteld, de bijbehorende bouwkostenraming en investeringsraming opgesteld waarop besluitvorming heeft plaats gevonden. Daarnaast heeft OLCO de aanbesteding van het ontwerpteam begeleid en daarvoor de aanbestedingsstrategie opgesteld en de contractdocumenten opgesteld. Momenteel verzorgd OLCO het projectmanagement en aansturing van het ontwerpteam en bewaakt OLCO het project op de GOTIK-R aspecten.

Duurzaamheid

Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwbouw van de werf zal een duurzame inrichting zijn met zoveel mogelijk inpassing in de bestaande groene omgeving. De duurzame maatregelen richten zich niet enkel en alleen op het principe van een all-electric en energieneutraal gebouw waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde energieopslagsysteem (EOS) middels een batterij. Maar ook zeker op circulariteit, hergebruik van materialen en biodiversiteit. Hiervoor zijn in het ontwerp concrete maatregelen opgenomen, zoals de opbouw van de gevel middels hergebruik van stoeptegels.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Peter Mantel

Peter Mantel

Projectmanager
+31 6 1284 0469

Meer info?

Neem contact op met Peter Mantel, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Werken

Nieuwe duurzame gemeentewerf

Nieuwbouw gemeentewerf Heelsum
Werken

Innovatie in de agrarische sector

Innovatiecentrum in Maassluis
Werken

Een thuis voor Ermelo

Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo