In de maart 2023 heeft de gemeenteraad van Renkum besloten voor de nieuwbouw van de gemeentewerf te Heelsum. De gemeentewerf dient faciliterend te zijn aan de organisatie- en dienstverleningsdoelstellingen van de gemeente Renkum. En wordt qua duurzaamheidambities zo veel mogelijk circulair ontwikkeld.

Projectupdate Nieuwbouw gemeentewerf Heelsum

Een duurzame, functionele gemeentewerf voor gemeente Renkum!

OLCO heeft de projectmanagementopdracht gegund gekregen voor een nieuwbouw gemeentewerf in Heelsum op de bestaande locatie aan de Veentjesbrug. OLCO zal hiervoor het totale projectmanagement organiseren van definitiefase tot en met de oplevering. Daaronder vallen onder meer het opstellen van een Programma van Eisen en het begeleiden van de aanbestedingen, de ontwerpuitwerking en uitvoering. OLCO zet hierbij hoog in op het realiseren van een goede en functionele werf en die invulling geeft aan de duurzaamheidsambities en een gezonde en prettige werkomgeving. De opdracht is extra uitdagend door de vraag naar (tijdelijke) huisvesting gedurende de bouw naast de voor OLCO vanzelfsprekende TCO-benadering. De uitwerking van deze opdracht zal na de bouwvak van start gaan!

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Een nieuwe, duurzame (zowel energetisch als functioneel) en doelmatige gemeentewerf voor de dienstverlening van de gemeente Renkum. Waar medewerkers op een efficiënte, veilige en prettige wijze kunnen werken zodat dit de dienstverlening ten goede komt. Hierbij is de actieve betrokkenheid en inbreng van de verschillende stakeholders en met name de toekomstig gebruikers van de gemeentewerf essentieel. Zij worden betrokken bij iedere stap in de ontwikkeling en het ontwerp.

Projecttoelichting

De huidige gemeentewerf is verouderd, niet duurzaam en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden. De planuitwerking voor de nieuwe gemeentewerf zal bestaan uit een bedrijfsgebouw met kantoorruimte, overdekte werkplaats en opslagruimten en met een buitenterrein voor verschillende opslag. Er werken medewerkers die het beheer van de openbare ruimte en aanverwante werkzaamheden (zoals afhandeling van calamiteiten in het openbaar gebied) verzorgen. Ook wordt er op de werf diverse materiaal en materieel opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening.

De opdracht is het voeren van projectmanagement en bestaat gedurende de definitiefase onder andere uit het opstellen van het PvE met ruimteprogramma, logistiek model en investeringsraming en het proces van de aanbesteding van het ontwerpteam. Onderdeel van de werkzaamheden is ook de afstemming met de verschillende stakeholders.

Rol OLCO

OLCO is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Gedurende de definitiefase wordt het PvE, de aanbestedingsstrategie opgesteld en vindt de aanbesteding van het ontwerpteam plaats.

Het PvE waarin de duurzaamheidsambitie is opgenomen wordt gecomplementeerd met een ruimtestaat, logistiek model en bijbehorende stichtingskostenraming. Bij dit proces worden de stakeholders en met name de toekomstige eindgebruikers nauw betrokken.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambities zijn hierbij hoog. Het gebouw wordt all-electric en energieneutraal. Daarnaast is circulariteit een belangrijk thema en zullen concrete maatregelen voor materiaaltoepassing en hergebruik van materialen onderzocht worden. Hierbij spelen aspecten als beheer, levensduur, schoonmaak, onderhoud een rol.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Peter Mantel

Peter Mantel

Projectmanager
+31 6 1284 0469

Meer info?

Neem contact op met Peter Mantel, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Werken

Innovatie in de agrarische sector

Innovatiecentrum in Maassluis
Werken

Een thuis voor Ermelo

Zalenaccommodatie De Dialoog in Ermelo
Werken

Nieuwe duurzame gemeentewerf

Nieuwbouw duurzame gemeentewerf in Zeist