Onze diensten:
van onderzoek tot realisatie en onderhoud

Maatschappelijk vastgoed is al decennialang de gemene deler in al onze projecten. Binnen dat boeiende werkgebied is onze bijdrage heel divers. Onze expertise ligt bij deze diensten:

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is een belangrijke eerste stap voor een opdrachtgever bij gedachten over nieuwbouw, renovatie of verbouw. Het onderzoek laat zien welke plannen mogelijk zijn en of uw ambities haalbaar zijn qua kosten, functionaliteit en levensduur.

‘Levensduur denken’ is in onze visie van groot belang voor de ontwikkeling en realisatie van succesvolle huisvesting. Deze manier van denken toetst de plannen in relatie met de fase van het gebruik: de exploitatie. Investeringen worden in relatie met tijd beoordeeld op de kosten en baten in het gebruik. Het helpt uw wensen in lijn te brengen met de mogelijkheden. Op basis van onze expertise werken wij in de haalbaarheidsstudie één of meerdere concepten en/of logistieke modellen uit.

Samen met u maken we uw eisen en wensen concreet. De resultaten van het onderzoek stellen u in staat uw keuzes gefundeerd te maken en plannen eventueel bij te stellen op basis van de juiste afwegingen. Onze ervaring is dat dit proces de bestuurlijke besluitvorming aanzienlijk versoepelt. Wij maken voor u een goed leesbaar onderzoek welke resulteert in de business case van het initiatief. Desgewenst begeleiden wij u bij het zetten van de volgende strategische stappen samen met exploitant en/of de gebruikers.

Onder meer voor de volgende projecten verrichtte OLCO haalbaarheidsstudies:

 • Sportcomplex Nieuw Tijenraan, Raalte
 • Zwembad- en ijshal De Vliet, Leiden
 • Intergemeentelijk Zwembad, Venlo
 • Renovatie Zwembad, Veldhoven
 • Sportcentrum, Abcoude
 • Sportcentrum Rijksuniversiteit, Groningen
 • Zwembad Calluna, Ermelo
 • SBO-school De Sponder, Roosendaal
 • Landgoed Lekker Leven, Groningen
 • Ontwikkelplan 3B4 sport, Renkum
 • Kinderopvang, Ede
 • Sportcentrum (MFA), Badhoevedorp
Bewegen

Knooppunt van sport, ontspanning en ontmoeting

Sportcentrum Tijenraan in Raalte
Bewegen

Zwemmen en duiken

Zwemcomplex Het Heersdiep in Den Helder
Meer projecten

Meer weten over haalbaarheidsstudies?

Robert Klein

Contactpersoon

Robert Klein
Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Programma van eisen

Het Programma van Eisen is de vertaling van uw visie op het gebruik en functionele, financiële en technische eisen aan het gebouw.

Een Programma van Eisen is nodig om uw eisenpakket duidelijk te communiceren naar de gebruikers en de markt om de uitwerking van uw plannen te starten. Het is de basis waarop ontwerpende partij zijn plannen kan ontwikkelen. Samen met de exploitant en de gebruikers worden specifieke gebruikersaspecten als ook functionele en technische eisen zwart op wit vastgelegd. OLCO helpt u daarbij en koppelt keuzes aan de effecten daarvan op gebruik en exploitatie. Daarmee heeft u altijd inzicht in de mogelijkheden binnen het financieel kader.

Het Programma van Eisen koppelt technische en functionele eisen aan de karakteristieke eisen van gebruikers of een exploitant. Wij zorgen voor de juiste mate van detail en vrijheid, afhankelijk van het vervolgtraject. Het opstellen van een Programma van Eisen is voor ons maatwerk, toegespitst op de specifieke wensen en eisen die voor uw project gelden. Het Programma van Eisen wordt uitgewerkt zodat het optimaal geschikt is voor de wijze waarop u het project in de markt wil zetten. Van traditioneel bouwproces tot en met geïntegreerde contracten Design, Build, Maintain, Energy and Operate. OLCO heeft de noodzakelijke expertise die voor de verschillende contractvormen nodig is.

Wij hebben onder meer voor de volgende projecten een Programma van Eisen opgesteld:

 • Sportcomplex Nieuw Tijenraan, Raalte
 • Zwembad en ijshal De Vliet, Leiden
 • SBO De Sponder, Roosendaal
 • Ontwikkelplan 3B4 sport, Renkum
 • Inrichtingsplan Centrale huisvesting Gemeente Zeist
 • Zwembad Heersdiep Den Helder
Bewegen

Knooppunt van sport, ontspanning en ontmoeting

Sportcentrum Tijenraan in Raalte
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden
Meer projecten

Meer weten over programma van eisen?

Mark Westra

Contactpersoon

Mark Westra
Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Aanbesteden

De aanbesteding is een belangrijk onderdeel aan de start van elk ontwerp- of bouwproces. OLCO heeft uitgebreide kennis van de organisatie van traditionele en geïntegreerde aanbestedings- en contractvormen. Dit is een specialisme waarin al onze teamleden dagelijks opereren.

Openbaar of niet, Design & Build of traditioneel. Bij elk aanbestedingstraject geven wij u in een vroeg stadium inzicht in de diverse mogelijke contractvormen en bijbehorende strategie voor de aanbesteding. Wij nemen u mee in de mogelijkheden die het beste passen bij het project en uw profiel. Dat doen we op basis van het beschikbare budget, de gewenste zekerheden en kennis van bouwen. Wij baseren ons hierbij op actuele kennis van de bouwmarkt die wij in onze referentieprojecten hebben opgedaan. Dit maakt dat wij u optimaal kunnen bijstaan en adviseren. Zo zet u uw project succesvol in de markt!

Het hele proces in vertrouwde handen

De werkzaamheden voor een aanbesteding bestaan uit het opstellen van de verschillende documenten, zoals selectie- en gunningsleidraden, contracten en nota’s. Daarnaast kan OLCO ook de publicatie van de aanbesteding en de communicatie tijdens het proces op zich nemen. We besteden voldoende aandacht aan het opstellen van een gunningmatrix die past bij de marktsituatie en uw wensen, met de meeste kans op het gewenste succes: een belangrijke en complexe afweging van argumenten voor een goed plan. Na de aanbesteding kunnen wij het gehele contractmanagement verzorgen.

OLCO organiseerde onder meer voor de volgende projecten een aanbesteding:

 • Sportcomplex Nieuw Tijenraan, Raalte
 • Centrale Huisvesting Gemeentehuis Zeist
 • Sporthal In de Roos, Roosendaal
 • Kindcentrum Vosholen, Hoogezand Sappemeer
 • Bredeschool De Markiezaten, Roosendaal
 • VO-school Jan Tinbergen College, Roosendaal
Werken

Een vernieuwd thuis

Centrale huisvesting gemeente Zeist
Bewegen

Knooppunt van sport, ontspanning en ontmoeting

Sportcentrum Tijenraan in Raalte
Meer projecten

Meer weten over aanbesteden?

Mark Westra

Contactpersoon

Mark Westra
Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Projectmanagement

Projectmanagement is maatwerk. Zowel voor het behalen van het gewenste resultaat – in kwaliteit, geld en tijd – als de inrichting van het proces daarnaartoe.

Ieder project is uniek en kent een eigen aanpak. Onze projectmanagers leveren dit maatwerk binnen de gestelde doelstellingen, samen met u als opdrachtgever, de exploitant, gebruikers en de andere stakeholders. Dankzij de uitgebreide kennis en ervaring kunt u onze projectmanagers zien als sparringpartner en als kritisch adviseur. Continu focussen op een succesvolle koppeling van duurzaamheid en kansen- en risicomanagement zit in onze genen. We prikkelen u verder te denken dan de bekende patronen. We helpen u groots te denken, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Samen met u vertalen we het ideale vergezicht naar realistische, concrete projectdoelen.

Technische uitwerking naar een hoger niveau

Onze projectmanagers richten zich zowel op de inhoud als de organisatie van het project. Gedegen en gedetailleerde technische kennis van de ontwikkeling en bouw van maatschappelijk vastgoed stelt hen in staat de technische uitwerking naar een hoger niveau te brengen. Tegelijkertijd organiseren wij projecten zó dat opdrachtgever, stakeholders en gebruikers nauw betrokken zijn en blijven. Intern en extern draagvlak is tenslotte van groot belang bij investeringen in maatschappelijke huisvesting. Met een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen, levert OLCO een belangrijke bijdrage aan een soepel verloop van het project.

Focus op kwaliteit, planning en kosten

Ons kwaliteitssysteem garandeert u gedurende het gehele projectverloop inzicht in de voortgang, risico’s en het eindresultaat, met een focus op kwaliteit, planning en kosten. Wij werken altijd in heldere termijnen en budgetten op basis van een duidelijk gedragen einddoel. In onze sturing hanteren wij de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit en een uitgebreid risicomanagement model (GOTIK+R). De beslismomenten voor stakeholders zijn altijd helder en tijdsverlies en (faal)kosten worden voorkomen. Inzicht en keuzes worden vervroegd ten opzichte van een traditioneel proces. Wij hechten veel waarde aan transparantie en communiceren open, eerlijk en zo nodig kritisch.

Wij hebben onder meer voor de volgende projecten het projectmanagement verzorgd:

 • Sportcomplex Nieuw Tijenraan, Raalte
 • Zwembad en ijshal De Vliet, Leiden
 • Sporthal en basisschool De Dijsselbloem in Leidschendam-Voorburg
 • Inrichtingsplan Centrale huisvesting Gemeente Zeist
 • Brede School Waterrijk in Boskoop
 • Zwembad Nieuw Aquamar in Katwijk
 • Sportcomplex Amerena in Amersfoort
 • Sporthal in de Roos in Roosendaal
 • Multifunctioneel zwembad ‘Groenhovenbad’ Gouda
 • Zwemcomplex Den Helder
Bewegen

Zwemmen met plezier

Aquamar in Katwijk
Leren

Bewegen en leren in een duurzame omgeving

Basisschool, kindcentrum en sporthal De Dijsselbloem Leidschendam-Voorburg
Meer projecten

Meer weten over projectmanagement?

Robert Klein

Contactpersoon

Robert Klein
Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Bouwmanagement

De knowhow en daadkracht van onze bouwmanagers geeft u vertrouwen in een goed verloop van uw (ver)bouwproject. In alle fasen bent u verzekerd van een perfecte aansturing, terwijl u zelf de eindregie heeft.

OLCO heeft al tientallen jaren ervaring met het begeleiden van complexe bouwprocessen en bijzondere projecten in het maatschappelijk vastgoed. Vanaf het eerste ontwerp tot de uiteindelijke oplevering van een gebouw is onze bouwmanager uw vaste baken en het centrale aanspreekpunt voor alle betrokkenen in de technische uitwerking van het project.

Stakeholders tijdig betrekken

Wij kennen het belang van goede communicatie en strakke sturing op informatie en planning. Het tijdig betrekken van alle stakeholders is cruciaal. Daarnaast moet een bouwmanager in staat zijn de (complexe) techniek te koppelen aan de functionaliteit en het gewenste gebruik van het object. Wij creëren draagvlak en sturen alle partijen aan. Alle neuzen dezelfde kant op: richting het einddoel. Om u zoveel mogelijk te ontzorgen zijn wij in staat harde garanties af te geven op de doelstellingen in kwaliteit, kosten en planning.

Enkele voorbeelden van projecten waarvoor OLCO het bouwmanagement verzorgde:

 • Sportcomplex Nieuw Tijenraan, Raalte
 • Inrichtingsplan Centrale huisvesting Gemeente Zeist
 • Azijnmakerij ‘Het Azijnhuisje’, Zeist
 • Sporthal en basisschool De Dijsselbloem in Leidschendam-Voorburg
 • Multifunctioneel zwembad ‘Groenhovenbad’ Gouda
 • Restaurant Lokaal Victoria, Zeist
Bewegen

Knooppunt van sport, ontspanning en ontmoeting

Sportcentrum Tijenraan in Raalte
Werken

Een vernieuwd thuis

Centrale huisvesting gemeente Zeist
Meer projecten

Meer weten over bouwmanagement?

Paul van Dorst

Contactpersoon

Paul van Dorst
Projectmanager
+31 6 2159 3838

Exploitatie advies

Wat zijn de (financiële) consequenties van de gewenste functionaliteit, kwaliteit en omvang van het project op het gebruik en de exploitatie? OLCO adviseert u helder bij al uw vragen.

Het budgetteren en calculeren van de kosten in alle stadia hoort onlosmakelijk bij het neerzetten van een gezonde financiële basis van uw project. Wij bieden u inzicht in de financiële consequenties van een bouw- of renovatieplan op de toekomstige exploitatie, met behulp van de ‘life cycle cost benadering’. Hierin worden alle kosten en baten tegen elkaar afgewogen. Het groot en klein onderhoud, energie, personeel en gebruik wordt in hun onderlinge samenhang meegenomen. Om u al in een vroegtijdig stadium – na Haalbaarheidsstudie of Programma van Eisen – financiële zekerheid te bieden, hanteren wij een kostenramings- en exploitatiemodel dat gebaseerd is op deze life cycle cost benadering. In uw lopende exploitatie zijn kansen en risico’s die wij voor u in beeld brengen.

Wij hebben onder meer voor de volgende projecten exploitatie advies gegeven:

 • Optimalisatie gebruik sportaccommodaties, Sportbedrijf Leiden
 • Sportgebouw, Abcoude
 • Samenwerking Bredeschool Markiezaten, Bergen op Zoom
 • Zwembad De Sniep, Waddingxveen
Bewegen

Knooppunt van sport, ontspanning en ontmoeting

Sportcentrum Tijenraan in Raalte
Meer projecten

Meer weten over exploitatie advies?

Mark Westra

Contactpersoon

Mark Westra
Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Onderhoudsplan

Wat kost onderhoud? Wat is de kwaliteit van uw vastgoed, huisvesting of accommodatie? Op basis van een nulmeting krijgt u inzicht in de technische en functionele staat van uw vastgoed of accommodatie. Achterstallig onderhoud en de risico’s daarvan worden transparant gemaakt.

Belangrijk is het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) waarmee u voor de toekomst bepaalt wat de onderhoudskosten zijn in relatie tot de levensduur. Bij de uitvoering van het MJOP zorgen wij ervoor dat u altijd inzicht heeft in de noodzakelijke prioriteiten en budgetten. Wij dragen verantwoording voor het aansturen van alle partijen die het onderhoud uitvoeren.

Groen Doen Meting

Belangrijk vinden wij u te adviseren in de mogelijkheden die er zijn voor de verduurzaming van uw bestaande vastgoed. Wij helpen u doelen te stellen binnen de mogelijkheden van het MJOP. De door OLCO ontwikkelde Groen Doen Meting biedt die extra dimensie voor de lange termijn investeringen. Hiermee weet u in één oogopslag precies hoe uw vastgoed duurzamer gemaakt kan worden en wat hiervan de kosten en opbrengsten zijn. De resultaten uit de nulmeting nemen wij hier integraal in mee. U krijgt hiermee optimale grip op kosten, kwaliteit en verduurzaming van uw vastgoed, huisvesting of accommodatie.

De Groen Doen Meting is een vaststelling van de huidige staat van uw huisvesting en een inventarisatie van de mogelijkheden tot verbetering. De doelstelling is om door slimmer en vooral duurzamer de bestaande duurzaamheids- en onderhoudsbudgetten in te zetten uw huisvesting te verbeteren. De Groen Doen Meting is een effectief instrument om duidelijk te bepalen wat u kan bereiken vanuit de pijlers People, Planet, Profit en Process.

Voor de volgende projecten hebben wij beheer- en onderhoudsplannen opgesteld:

 • MJOB zwembad Rivierabad, Spijkenisse
 • Hoofdkantoor KPO Roosendaal
 • MOP Sportboulevard, Dordrecht
 • Topsporthal SaZa, Doetinchem
 • Nulmeting en functionele toets Sporthal Rohda, Raalte
Bewegen

Veilig zwemmen en ontmoeten

Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom
Bewegen

Zwemmen met plezier

Aquamar in Katwijk
Meer projecten

Meer weten over onderhoudsplan?

Paul van Dorst

Contactpersoon

Paul van Dorst
Projectmanager
+31 6 2159 3838