Onze werkgebieden:
Bewegen, leren en werken

Maatschappelijk vastgoed waar gebruikers iedere dag met plezier leren, bewegen en werken: daar zetten wij ons al decennialang voor in. In elk van onze werkgebieden inspireren wij opdrachtgevers groots te denken om realistische doelen te bereiken.

Bewegen
Zwem- en sportaccommodaties waar iedereen blij van wordt

Nederlandse gemeenten investeren elk jaar opnieuw veel geld in sportaccommodaties. Met name zwembaden zijn belangrijke publieke gebouwen voor lokale overheden. De financiering staat regelmatig onder druk, maar beleidsmakers vinden sporten en bewegen - terecht - heel belangrijk voor het welzijn van inwoners. Zij zoeken naar oplossingen voor verouderde accommodaties en maken plannen om sporten aantrekkelijk en toegankelijk te houden. OLCO begrijpt de financiële en politieke belangen. Wij helpen onze opdrachtgevers creatief te zijn in het vinden van oplossingen, zonder de financiële en technische mogelijkheden uit het oog te verliezen. Onze expertise richt zicht op:
 • Haalbaarheidsstudies & financiering
 • Draagvlak creëren bij verenigingen en gebruikers
 • Beheer- en exploitatie aspecten
 • Procesbegeleiding bestuurlijke besluitvorming
 • Projectmanagement en duurzame ontwikkeling en realisatie
Bekijk alle projecten
Bewegen

Zwemmen met plezier

Aquamar in Katwijk

Leren
Maatschappelijke functies slim combineren

Bij de maatschappelijke investering in onderwijshuisvesting gaat steeds meer aandacht uit naar wat de buurt, wijk of stad nodig heeft en hoe het vastgoed daar op kan inspelen. Kinderen en jongeren gaan naar school, maken gebruik van opvang, willen sporten of muziek maken. Logisch dus om te onderzoeken of die functies bij nieuwbouw slim te combineren zijn. Wij stellen de gebruiker centraal: leerlingen, docenten en andere gebruikers verdienen een ‘gezond’ gebouw dat invulling geeft aan die multifunctionaliteit. Wij ambiëren dat ook bij veranderingen in het onderwijssysteem het gebouw zijn kwaliteit en waarde behoudt. OLCO heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met:
 • Uitwerking Programma's van eisen verschillende onderwijssystemen
 • Samenwerking tussen maatschappelijke partners
 • Advisering bekostiging en haalbaarheid
 • Exploitatie- en beheeraspecten
 • Projectmanagement ontwerp en realisatie
 • Duurzame ontwikkeling & Frisse Scholen
Bekijk alle projecten
Leren

Leren in een groene omgeving

Brede school Waterrijk in Boskoop

Werken
Brede expertise in maatschappelijke huisvesting

Ons werkterrein is het maatschappelijk vastgoed, zijnde publieke gebouwen. Dat specialisme biedt veel waarde in een scala aan vastgoedobjecten met maatschappelijke bestemming. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentehuis, zorggebouw of bibliotheek. Met onze uitgebreide ervaring met publieke projecten en onze heldere visie op het projectmanagement in dit type vastgoed zijn wij in staat uw complexe projecten te begeleiden en u - ook bestuurlijk en beleidsmatig - op niveau te adviseren. OLCO helpt u bij vraagstukken op het gebied van:
 • Vastgoedmanagement en onderhoud
 • Programma's van eisen en concepten voor huisvesting
 • Implementatie van werkmethodes
 • Advisering haalbaarheid en besluitvorming
 • Projectmanagement ontwerp en realisatie
 • Duurzame ontwikkeling & GPR
Bekijk alle projecten
Werken

Een vernieuwd thuis

Centrale huisvesting gemeente Zeist
Mark Westra

Mark Westra

Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Meer weten?

Neem contact op met Mark Westra, of laat uw mailadres of telefoonnummer 
achter dan nemen wij contact met u op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.