In 2015 werd de nieuwe huisvesting van de Immanuelschool en kinderopvang Junis Brede School Waterrijk opgeleverd. De aanbesteding vond eind 2013 plaats op basis van een schetsontwerp van Atelier PRO en uitgebreide Programma’s van Eisen, welke onder supervisie van de gemeente Boskoop zijn opgesteld. OLCO heeft in combinatie met Vink Bouw uit Nieuwkoop de Design & Build aanbesteding gewonnen en voor de opdracht De Groene Verbinding opgericht.

Projectupdate Brede school Waterrijk in Boskoop

Opening Bredeschool Waterrijk

De nieuwe school is geopend en officieel in gebruik! Gefeliciteerd Immanuelschool en Junis kinderopvang.

En als men in Boskoop een school opent, dan plant je een prachtige boom!

Meer projectupdates van dit project

Doelstelling van de opdrachtgever

Vanuit de opdracht van de gemeente werd een uitgesproken ambitie neergelegd om het gebouw duurzaam uit te voeren. De doelstelling van de partners in de brede school is om een duurzaam passende huisvesting te bieden aan kinderen, medewerkers, ouders en belanghebbenden in de buurt. De huisvesting biedt daarvoor een veilige, uitdagende en uitnodigende leer- en werkomgeving waarin het uitnodigt voor participatie. Samenvattend moet brede school Waterrijk een plaats zijn voor onderwijs, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning in de wijk.

Projecttoelichting

De Immanuelschool biedt plaats aan circa 300 leerlingen voor basisonderwijs middels de aanwezigheid van onder meer 16 lokalen, een speellokaal en verschillende overlegruimtes en kantoren. Tevens verzorgt Junis de dagopvang en buitenschoolse opvang in de Brede School en beschikt hiertoe over 3 lokalen en benodigde kantoorruimte. Om de eenheid tussen de verscheidene onderdelen te benadrukken, zijn de verschillende functies in één gebouw geplaatst. Dat gebouw ontleent zijn kracht aan een enkele kapconstructie, dat middels een knik extra kracht krijgt, en is tevens conform de eisen van Frisse Scholen gerealiseerd. In de knik is de centrale, gecombineerde entreehal met podiumfunctie ondergebracht en zijn de entrees gesitueerd. Ten slotte is een buitengebied ontwikkeld met een speelplein, een ruim opgezette boomgaard en een ruimte voor spel en beweging voor de kinderen.

Rol OLCO

In de combinatie De Groene Verbinding heeft OLCO Holland Bouw zorg gedragen voor het ontwerp en de realisatie van de Brede School. De rol van OLCO in deze combinatie heeft zich op het projectmanagement gericht, waarbij de projectmanager het aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever als de gebruikers is geweest. Met de ervaring was OLCO tevens uitermate geschikt als spil te fungeren tussen de interne combinatie en het DB-team.

Duurzaamheid

De doelstellingen een GPR-score van 8 te behalen en een aanzienlijke reductie te realiseren op de geldende EPC-norm vanuit het bouwbesluit, hebben geleid tot een duurzame en energiezuinige Brede School. De Groene Verbinding heeft bij inschrijving extra ambitie in het plan willen brengen. Vooral door het toepassen van een hoge RC-waarde voor gevel en dak, een duurzaam installatieprincipe met onder andere CO2-gestuurde ventilatie, WKO en warmteterugwinning. Een deel van de maatregelen is zichtbaar gemaakt in het gebouw, zodat dit kan worden benut in het educatieve programma van de Brede School. Zo maken de kinderen kennis met de techniek!

Projectupdate Brede school Waterrijk in Boskoop

1e paal viering bredeschool Waterrijk

De eerste paal zit erin! Feestelijk gevierd met alle kinderen van de Immanuelschool.

 

Projectupdate Brede school Waterrijk in Boskoop

Onthulling bouwbord

Wij zijn gestart met de feestelijke onthulling van het bouwbord door Wethouder Han de Jager, de Immanuelschool en Junis Kinderopvang.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Paul van Dorst

Paul van Dorst

Projectmanager
+31 6 2159 3838

Meer info?

Neem contact op met Paul van Dorst, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Leren

Ontdekkend leren in één gebouw

Variantenstudie De Noordwijkse School
Leren

Inspirerende en duurzame onderwijsaccommodatie

Montessorischool Centrum Hilversum
Leren