In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad van gemeente Kaag en Braassem besloten tot ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Cornelis Kempenaarlaan in Woubrugge. Na een aanbesteding heeft de gemeente het projectmanagement voor de definitiefase in opdracht verstrekt. Deze fase omvat het opstellen van het programma van eisen en de voorbereidingen op de aanbestedingprocedure voor het ontwerpteam.

Projectupdate IKC in Woubrugge

Succesvolle teamsessie met goed resultaat!

Afgelopen week hebben onze collega’s Robert Klein en Bas Vloedbeld een succesvolle teamsessie voor het nieuwe Integraal Kind Centrum in Woubrugge begeleid. Met het team van leerkrachten van De Wereldweide en medewerkers van FloreoKids is een gezamenlijk visie op de kindontwikkeling van 0 tot 13 jaar opgesteld. Daarna zijn de identiteit en eisen die doorgaande leerlijnen stellen aan het nieuwe schoolgebouw geïnventariseerd. Een positieve bijeenkomst waarin de open dialoog tot een een goed resultaat heeft geleid!

In de volgende teamsessie in november worden de resultaten besproken en verder concreet gemaakt. Op basis hiervan stelt OLCO het Programma van Eisen op en maakt een financiële doorrekening voor de investering en exploitatie. Het eindresultaat zal eind dit jaar aan de gemeente Kaag & Braassem ter besluitvorming worden aangeboden.

Meer projectupdates van dit project
Doelstelling van de opdrachtgever

De vraag om een nieuw IKC komt in eerste instantie vanuit het dorp, verwoord door de dorpsraad en sluit aan bij de ontwikkeling van IKC’s in andere dorpskernen van de gemeente. De ambitie is een Integraal Kind Centrum met kinderopvang die de huidige twee schoolgebouwen in het dorp. Binnen de planvorming rond het IKC op de locatie Kinderkring ontstaat ruimte om spelen en ontmoeten een extra impuls te geven. Binnen de ontwikkeling is op locatie ook ruimte aanwezig om hier invulling aan te geven. Vanuit de vrijvallende locatie zal een speelvoorziening gerealiseerd moeten worden dat ingevuld kan worden rond de Kinderkring. Bij de uitwerking van de grondexploitatie zal hier rekening mee worden gehouden.

Projecttoelichting

Nu zullen de partijen en het projectteam de mogelijkheden en kaders in een programma van eisen vast te stellen. Samen met WIJ de Venen vormt FloreKids de ‘kindpartners’, die samen met de gemeente het projectteam vormen. Ten slotte zijn omliggende sportverenigingen en gymlocaties betrokken.

De opdracht bestaat uit het opstellen van een programma van eisen, waarin de onderwijsvisie van een ‘rijke’ schooldag en de huisvestingsvisie samen komen. Uitgangspunt is een basisschool van ca. 1450 m2 voor 250 leerlingen en ca. 350 m2 ruimte voor kinderopvang en peuterspeelzaal.

Rol OLCO

OLCO is verantwoordelijk voor het projectmanagement voor de definitiefase. Deze bestaat uit het opstellen van het PvE en de voorbereidingen op de aanbesteding van het ontwepteam. Een onderwijsvisie, huisvestingsvisie, functionele en ruimtelijke eisen en inrichting van de openbare ruimte met onder andere een kiss&ride zone maken hier onderdeel van uit. Het PvE wordt gecomplementeerd met een ruimtestaat, uitwerking duurzaamheid en een raming stichtings- en beheerkosten.

Duurzaamheid

In de omgevingsvisie geeft de gemeente voorkeur aan zuinigheid met betrekking tot grondstoffen, meer biodiversiteit en klimaatadaptieve omgeving. OLCO’s Groen Doen filosofie sluit hier perfect op aan. Er zal in de huidige opdracht dan ook een uitwerking worden gegeven aan een ambitieuze duurzaamheidsambities, binnen de vooraf meegegeven kaders.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Leren

Ontdekkend leren in één gebouw

Variantenstudie De Noordwijkse School
Leren

Inspirerende en duurzame onderwijsaccommodatie

Montessorischool Centrum Hilversum
Leren

Studeren, onderzoeken en samenwerken

Renovatie Fontys locatie Nexus, Eindhoven