In 2006 is de Noordwijkse School opgericht en al snel was het toegeschreven schoolgebouw te krap. Er is extra capaciteit toegekend, maar zo’n 10 jaar later groeit de school wederom haar eigen gebouw uit. Daarom is de schooluitbreiding opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan 2018-2033 van de gemeente, waarin ook een kinderopvangvoorziening op deze locatie is opgenomen. Bij deze uitbreiding dient verder gekeken te worden dan enkel het complex en zal worden uitgezoomd naar een stedenbouwkundig niveau om verkeerafwikkeling te optimaliseren en de parkeervoorziening te verbeteren.

Doelstelling van de opdrachtgever

Gemeente Noordwijk heeft recent een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Binnen dit plan is het schoolgebouw van de Noordwijkse School gepland. De randvoorwaarden omvatten een nieuwe situatie waar de Noordwijkse School (ca. 1400m2), een kinderopvangvoorziening (ca. 300m2) en een groot buitenterrein (800m2) een plek moeten krijgen. In de uit te werken scenario’s is een duurzaam, compact en toekomstbestendig gebouw de basis.

Rol OLCO

OLCO voert het haalbaarheidsonderzoek uit. Tezamen met het schoolbestuur, gemeente en aangrenzende grondeigenaren wordt bekeken in hoeverre het toekomstige schoolgebouw het meest optimaal op de locatie kan worden ingepast. OLCO werkt hiervoor meerdere varianten uit, voor renovatie met aanbouw en vervangende nieuwbouw. Het resultaat wordt getoetst aan het vooraf geformuleerde afwegingskader. Op basis hiervan wordt een advies voor renovatie dan wel nieuwbouw opgesteld en stelt OLCO een planning voor de vervolgstappen op.

Duurzaamheid

Zowel OLCO als Gemeente Noordwijk streven hoge duurzaamheidsambities na. Immers, een toekomstbestendig gebouw is voor beide partijen het devies en deze zal met onder meer een concrete TCO-berekening ondersteund worden. Hierin wordt waar dit toepasbaar en realistisch is ook de mogelijkheid tot ‘circulair aanbesteden’ opgenomen. Voor duurzaamheid worden eveneens meerdere scenario’s als all-electric, energieneutraal en klimaatneutraal door OLCO uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Leren

Inspirerende en duurzame onderwijsaccommodatie

Montessorischool Centrum Hilversum
Leren
Leren

Studeren, onderzoeken en samenwerken

Renovatie Fontys locatie Nexus, Eindhoven