Bij de maatschappelijke investering in onderwijshuisvesting gaat steeds meer aandacht uit naar wat de buurt, wijk of stad nodig heeft en hoe het vastgoed daar op kan inspelen. Kinderen en jongeren gaan naar school, maken gebruik van opvang, willen sporten of muziek maken. Logisch dus om te onderzoeken of die functies bij nieuwbouw slim te combineren zijn. Wij stellen de gebruiker centraal: leerlingen, docenten en andere gebruikers verdienen een ‘gezond’ gebouw dat invulling geeft aan die multifunctionaliteit. Wij ambiëren dat ook bij veranderingen in het onderwijssysteem het gebouw zijn kwaliteit en waarde behoudt. OLCO heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met:

  • Uitwerking Programma’s van eisen verschillende onderwijssystemen
  • Samenwerking tussen maatschappelijke partners
  • Advisering bekostiging en haalbaarheid
  • Exploitatie- en beheeraspecten
  • Projectmanagement ontwerp en realisatie
  • Duurzame ontwikkeling & Frisse Scholen