Nederlandse gemeenten investeren elk jaar opnieuw veel geld in sportaccommodaties. Met name zwembaden zijn belangrijke publieke gebouwen voor lokale overheden. De financiering staat regelmatig onder druk, maar beleidsmakers vinden sporten en bewegen – terecht – heel belangrijk voor het welzijn van inwoners. Zij zoeken naar oplossingen voor verouderde accommodaties en maken plannen om sporten aantrekkelijk en toegankelijk te houden. OLCO begrijpt de financiële en politieke belangen. Wij helpen onze opdrachtgevers creatief te zijn in het vinden van oplossingen, zonder de financiële en technische mogelijkheden uit het oog te verliezen. Onze expertise richt zicht op:

  • Haalbaarheidsstudies & financiering
  • Draagvlak creëren bij verenigingen en gebruikers
  • Beheer- en exploitatie aspecten
  • Procesbegeleiding bestuurlijke besluitvorming
  • Projectmanagement en duurzame ontwikkeling en realisatie