De gemeente Venlo beschikt momenteel over het zwembad ‘De Wisselslag’. Dit bad is sterk gedateerd en aan vervanging toe. Hierdoor heeft de Raad in de begrotingsplannen gekozen voor vervangende nieuwbouw en is OLCO gevraagd scenario’s uit te werken. Inmiddels is het scenario voor nieuwbouw op de ligweide van het bestaande buitenbad aan de Drie Decembersingel vastgesteld en wordt het plan verder uitgewerkt. Gezondheid en vitaliteit door beweging staan in dit plan centraal, evenals de hoge ambities voor duurzaamheid en circulariteit.

Onlangs is het ontwerpteam geselecteerd, dat een optimale invulling gaat geven aan de (ruimtelijke) behoefte binnen de hiervoor gestelde kaders. Er wordt gekoerst op ingebruikname van het nieuwe zwembad in het najaar van 2024.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad in Venlo

Aanbesteding nieuwbouw zwembad De Wisselslag van start

De nieuwbouw van zwembad de Wisselslag gaat een nieuwe fase in. Na nieuwe, innovatieve aanpassingen in het ontwerp om het zwembad nog duurzamer te maken, start vanaf 14 juni de aanbesteding van de bouwpartners.
Een mooi, uitdagend project voor bouwers en installateurs waar duurzaamheid, innovatieve installaties, architectuur en klantgerichte inrichting samenkomen. De verwachting is dat het nieuwe zwembad klaar is voor gebruik voor de zomer van 2025.

Duurzaam en groen gebouw

Het nieuwe gebouw wordt volledig duurzaam gebouwd. Zo wordt het hele dak maximaal gebruikt voor energieopwekking. Dat gebeurt met zonnepanelen en zogenaamde heatpipes (zonnecollectoren die warmte produceren). Daarnaast gaat het zwembad gebruik maken van thermische en elektrische accu’s. Energie en warmte wordt met deze technische oplossing opgeslagen en de opbrengsten van de panelen kunnen hierdoor het hele jaar door gebruikt worden.

Ook heeft het ontwerp veel aandacht voor groen. Er wordt niet gekozen voor één groot gebouw, maar juist voor een mooie inpassing in het bestaande groen. De gebouwvorm is gericht op maximaal behoud van de waardevolle bomen in het gebied. Door te werken met gekoppelde gebouwblokken, ontstaat er een prachtige verbinding tussen binnen en buiten.

Planning

De input vanuit de verenigingen, gebruikers, omwonenden en andere belangrijke partijen (zoals Stichting Buitenbad) in de vorm van klankbordgroepen is zeer waardevol gebleken. Het heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp. Nu deze fase van ontwerpen is afgerond, start de volgende stap in het proces: de aanbesteding. Door middel van een Europese aanbesteding worden de uitvoerende partijen geselecteerd om dit prestigieuze project te realiseren. De verwachting is dat begin 2024 de eerste schop de grond in kan, zodat zwemmers medio 2025 een verfrissende duik kunnen nemen in deze prachtige nieuwe zwemomgeving.

Meer projectupdates van dit project
Doelstelling van de opdrachtgever

Het zwembad zal een maatschappelijke voorziening worden die faciliteert in de sportieve zwemactiviteiten van verenigingen, doelgroepen en recreanten. Hiermee sluit het volledig aan op de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door beweging centraal staan. Eveneens zal er, in lijn met de landelijke trend, meer ruimte worden gegeven aan het individueel en tijdsonafhankelijk sportief bewegen.

De gemeente Venlo heeft in de praktijk bewezen accommodaties circulair te kunnen ontwikkelen en legt voor dit zwembad ook weer de lat hoog. Dit resulteert in hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Projecttoelichting

Ten behoeve van het behalen van de gestelde ambities op zowel sportief als duurzaam vlak, zal het nieuwe zwembad voorzien worden van drie baden: een wedstrijdbad, multifunctioneel bad en therapiebad. Het wedstrijdbad wordt 25×15,4m en uitgerust met een beweegbare bodem. Daarnaast wordt het wedstrijdbad voorzien van een tribune. Het multifunctionele bad van 25×10,4m zal uitgerust worden met een beweegbare duo bodem, een hellingbaan en MIVA-tillift. Nabij dit bad zal er een whirlpool voorzien worden. Het therapiebad van 12,5x10m wordt uitgerust met een volledig beweegbare bodem. Voor het recreatief programma is er een innovatie bedacht waarbij een gaming concept de jeugd tussen de 4 en 14 jaar zal faciliteren. Verder zal het gebouw voorzien worden van een horeca met multifunctionele ruimte, nevenfuncties als kleedvoorzieningen en facilitaire ruimten, en inpandige techniekruimten.

Bovenstaand is vertaald in een ruimteprogramma met als uitgangspunt een optimale configuratie en juiste verhouding in bruikbare en benodigde oppervlaktes. Een optimale configuratie kenmerkt zich door goede logistiek, korte looplijnen en heldere ordening van ruimten.

Het zwembad zal op basis van de bovenstaande ambities dus meer activiteiten faciliteren in de nieuwe voorziening dan de bestaande Wisselslag. De inpassing op het kavel dient hier invulling aan te geven en de voorziening zichtbaar en toegankelijk te maken. Het zwembad en de bijbehorende openbare buitenruimte zullen een geheel vormen, waarbij het gebouw als zelfstandige eenheid herkenbaar moet zijn vanaf de Pastoor Stassenstraat, Drie Decembersingel en Shakespearelaan.
Groen in de vorm van houtwellen en bomenrijen dienen behouden en beschermd te worden. Dit is nodig gezien de stedenbouwkundige inpassing en het effect van groen op de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners en gebruikers. Tevens zorgt groen voor biodiversiteit, natuurlijke schaduw en CO2-opvang.

In aanvulling op het parkachtige karakter van het buitenterrein zal er ruimte gereserveerd worden tussen het buitenbad en het nieuwe binnenbad om te waarborgen dat er een openbare verbinding gerealiseerd kan worden tussen de omliggende wijken.

Rol OLCO

OLCO heeft de gemeente geadviseerd in de voorbereiding van het Raadsbesluit om tot nieuwbouw over te gaan. Vervolgens heeft de gemeente Venlo OLCO de opdracht verstrekt voor het integraal proces- en projectmanagement van zowel het ontwerp- als het bouwproces. Het proces wordt op innovatieve wijze met specialisten in de markt uitgewerkt onder regie van OLCO. Waarborg is het betrekken van belanghebbenden in het proces en het communiceren van de voortgang richting bewoners, gebruikers en geïnteresseerden. Verder richt OLCO zich primair op het beheersen van de risico’s, het begeleiden van politieke besluitvorming en het bewaken van de budgetten, de contracten en het proces.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit staan bij de gemeente, OLCO en betrokken partijen hoog op de agenda. De gemeente beschikt op dit moment bijvoorbeeld al over een reeks circulaire gebouwen. Concreet houdt dit in dat ook dit binnenbad gasloos en energieneutraal gerealiseerd zal worden en een GPR van 8,0 moet behalen. Daarvoor wordt het dak als vijfde gevel beschouwd, dat ruimte biedt aan zonnepanelen, en is natuur-inclusiviteit opgenomen in het PvE.

Specifiek voor het circulair ontwikkelen zal er een demontageplan worden aangeleverd bij oplevering van het zwembad, worden er afspraken gemaakt met materiaalleveranciers betreft terugname aan het einde van de gebruiksduur en wordt de restwaarde van materialen in de TCO-benadering opgenomen. Daarnaast zal er bij oplevering een gebouwenpaspoort aangeleverd worden.

Projectupdate Nieuwbouw zwembad in Venlo

Ontwerpteam nieuwbouw zwembad Venlo gaat aan de slag!

OLCO en Slangen+Koenis architecten hebben op 12 januari het ontwerp voor het nieuwe zwembad aan de inwoners van Venlo en de pers gepresenteerd. Een mooi moment dat al het werk in het project voor het eerst tot een daadwerkelijk beeld voor het zwembad vangt. OLCO heeft sinds 2019 de gemeente bijgestaan in de te maken keuzes voor het zwembad dat aan Drie Decembersingel in Blerick moet verrijzen.

Het ontwerp vertaalt beweging en vitaliteit op passende wijze in het plan. Ook is het gericht op het realiseren van een toegankelijk gebouw dat voor alle type groepen bruikbaar is en zichtbaar is als zwembad voor de omgeving. De vormgeving is gericht op maximaal behoud van de waardevolle bomen in het gebied. Daarvoor is het gebouw gefragmenteerd in blokken die tussen het groen geplaatst zijn. De configuratie is daarbij efficiënt en geeft uitstraling naar het groene voorgebied met mooi zicht op de sportieve activiteiten. Groen en gebouw versterken elkaar dus op deze bijzonder plek.
Op duurzaamheidsvlak wordt actief gestuurd op circulariteit van het ontwerp in de toepassing van gebruikte materialen en de gebouwtechniek. Ook is de integratie met het groen bijzonder door rekening te houden met grote oude boomgroepen en een volledig groen dak voor waterbuffering en biodiversiteit. Zo is er invulling gegeven aan de ambities naar vooruitstrevende verblijfskwaliteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptie. Er is ook geen gasaansluiting en een groot deel van de energie wordt op locatie opgewekt. Zo ontstaat een doordacht zwembad met een juiste balans in exploitatiekosten en het effect op zijn omgeving.

Naast de architect zijn inmiddels ook de installateur en bouwfysisch adviseur aanbesteed, te weten BBP advies en Peutz. Het ontwerpteam zal in januari het Voorontwerp opstarten. Zo wordt er onder leiding van OLCO toegewerkt naar realisatie van deze ambitieuze ideeën en zal het bad haar deuren eind 2024 openen.

Projectupdates

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle projecten.

Mark Westra

Mark Westra

Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878

Meer info?

Neem contact op met Mark Westra, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Ontmoeten en wonen in Kerkehout

Multi Functioneel Centrum + woningbouw in wassenaar
Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond