Al sinds 2015 wordt gesproken over nieuwe gezamenlijke huisvesting van Kerkehoutse sportvereniging, buurtvereniging en kinderopvang. De buurtvereniging en de sportvereniging gebruiken in de huidige situatie allebei een eigen gebouw, kinderopvang gebruikt de kantine van de sportvereniging overdag. De bestaande huisvesting is technisch verouderd. Bovendien zijn er extra wensen ten aanzien van het moderniseren van sommige faciliteiten, als ook het het verbeteren van de toegankelijkheid van de locatie. De gemeente heeft tezamen met deze partijen het initiatief gepakt voor het opstellen van een businesscase voor een nieuw, gezamenlijk onderkomen, dat aande extra wensen tegemoet kan komen. Zo’n nieuw, gezamenlijk gebouw zou bovendien een nóg sterkere rol kunnen spelen om de buurt te verbinden. De relatie tussen gebruikende partijen is goed en een verkenning naar een gezamenlijke accommodatie lag al jaren voor de hand. Met behulp van een bijdrage van de Gemeente Wassenaar is door een werkgroep een verkenning uitgevoerd als basis voor verdere planvorming.

Doelstelling van de opdrachtgever

De gemeente Wassenaar wil in samenwerking met Buurtvereniging Kerkehout, Sportvereniging Wassenaar en kinderopvang Norlandia een nieuw multifunctioneel gebouw (MFC) in de wijk Kerkehout realiseren. OLCO is gevraagd het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, resulterend in een businesscase met programma van eisen. Met deze ontwikkeling gaat de gemeente investeren in Wassenaar Kerkehout. Naast de ontwikkeling van een Multifunctioneel Complex worden ook extra woningen (in het groen) gebouwd op de vrijgekomen ruimte. Dit zal voor de toekomst een sterke mix met goed voorzieningenniveau vormen. Zodoende levert het totale project een stevige bijdrage aan een krachtige wijk en goede leefomstandigheden. Na de zomer van 2024 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de resultaten.

Projecttoelichting

De locatie voor zowel het MFC als de woningbouw is het sportcomplex van SV Wassenaar. Het gebied heeft een prachtige ligging tegen het buitengebied van Kerkehout. Naast een zorgvuldige inpassing brengt dit ook een uitdaging voor de bereikbaarheid met zich mee. In de uitwerkingen zal hier rekening mee moeten worden gehouden. De exacte locatie keuze voor het MFC moet nog worden uitgewerkt maar de hooflijn van de structuren is bekend. Een nader onderzoek naar de logistieke opties en consequenties is nog benodigd, alvorens een besluit kan worden genomen voor het definitieve model.

Het MFC wordt een maatschappelijke voorziening die primair haar gebruikers bedient en secundair de beleving en voorzieningen van de omringende wijk versterkt. Het gebouw wordt all-electric, wordt goed exploitabel en is toekomstbestendig, met garantie van een blijvend gezonde bedrijfsvoering en passend bij het karakter van elk van de drie Buurtpartners. Uitdaging is om het ruimtegebruik in het nieuwe MFC te optimaliseren ten behoeve van financiële haalbaarheid, efficiëntie in ruimtegebruik en compactheid van het gebouw.

Rol OLCO

OLCO verzorgt het projectmanagement voor de definitiefase van het MFC. Duurzaamheid, functionaliteit/flexibiliteit, financiële haalbaarheid, stakeholdermanagement en participatie en zijn belangrijke focuspunten in dit project.

Duurzaamheid

Het gebouw wordt all-electric, goed exploitabel en is toekomstbestendig, met garantie van een blijvend gezonde bedrijfsvoering en passend bij de MFC-gebruikers. OLCO heeft als ambitie gesteld om, samen met de opdrachtgever en de verenigingen een energieneutraal ambitieniveau na te streven, binnen de gestelde financiële kaders. Hiervoor past OLCO haar Groen Doen filosofie toe, met de TCO benadering als uitwerking.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden