Ter vervanging van het huidige sportcentrum aan het Blauwborgje op de Zernike Campus te Groningen wordt een nieuw toekomstbestendig sportcentrum ontwikkeld. Het sprotcentrum dient als onderkomen voor de ruim 21.000 sportende studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit (RUG) en Hanzehogeschool (Hanze) te Groningen. OLCO verzorgt de begeleiding voor het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) en het Tendermanagement.

Doelstelling van de opdrachtgever

De Opdrachtgever wil een nieuw, toekomstbestendig, duurzaam (zowel energetisch als functioneel) en multifunctioneel sportcentrum voor de sportbeoefening door studenten en medewerkers van zowel de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Hierbij fungeert het gebouw tevens als een ontmoetingsplaats.

Projecttoelichting

Het nieuwe sportcentrum van meer dan 12.680m2 BVO bestaat uit verschillende sporthallen voor diverse sporten, waaronder volleybal, badminton, basketbal en zaalvoetbal, en overige sportruimten voor onder andere budo sporten, dansen, fitness, squash en klimmen. Het sportcentrum is ook geschikt voor onderwijs. Uiteraard wordt het sportcentrum voorzien van ondersteunende ruimten en voorzieningen als kleedruimten, tribunes, kantoorhuisvesting voor medewerkers van het sportcentrum en de ACLO en een zelfstandige horecaruimte. Het sportcentrum zal voldoen aan de eisen vanuit verschillende sportnormen van de sportbonden en eisen conform ISA Sport en NOC*NSF

Rol OLCO

OLCO verzorgt voor de Stichting Universitair Sportcentrum Rijksuniversiteit Groningen (stichting USRG) de begeleiding bij het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) en het Tendermanagement. Voor het PvE heeft OLCO afstemming met de verschillende stakeholders over de eisen en wensen. Hiervoor is onder meer een ruimteprogramma met een logistiek model opgezet. Op basis van het PvE is de bouwkostenraming opgesteld met verschillende scenario’s waarop de Stichting USRG haar besluit heeft genomen. OLCO heeft de aanbestedingsstrategie opgesteld, de verschillende leidraden en de contractdocumenten opgesteld en de begeleiding van het proces van de aanbestedingen van het Ontwerpteam verzorgd.

Duurzaamheid

Het nieuwe sportcentrum wordt All-electric en energieneturaal. Daarnaast gelden er hoge ambities wat betreft gebruik in relatie tot het binnenklimaat en comfort, circulariteit en het gebruik van (herbruikbare) grondstoffen. Het sportcentrum wordt ontwikkeld op basis van een Total Cost of Ownership (TCO)-filosofie, waarbij de life cycle costs in ogenschouw worden genomen en het effect van de investering op gebruik en exploitatie worden beoordeeld. OLCO’s Groen Doen filosofie sluit hier goed op aan en deze filosofie wordt bij de uitwerking van de duurzaamheidsambities in de huidige opdracht meegenomen binnen de vooraf meegegeven kaders.

Peter Mantel

Peter Mantel

Projectmanager
+31 6 1284 0469

Meer info?

Neem contact op met Peter Mantel, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond
Bewegen

Zwemmen en schaatsen onder één dak

Nieuwbouw zwembad/ijshal De Vliet Leiden