Het proces dat wordt doorlopen bij de ontwikkeling van een maatschappelijk gebouw is veelal complex met veel belangen. Een eerlijk verhaal bieden aan alle partijen en vroegtijdig inzicht geven in alle aspecten en succesfactoren van een project, zorgt voor begrip en draagvlak. OLCO hanteert hiervoor transparante sturingsmiddelen die een duurzaam proces garanderen. Voor ons is het eindresultaat geslaagd als de opdrachtgever en gebruikers het eindresultaat als succes ervaren: een duurzaam gebouw.

Groen Doen komt naar voren in het werkproces door:
  • Op maat gerichte aanpak.
  • Organisatie van participatie in elke fase van het proces.
  • Transparantie in besluitvorming.
  • Op elk moment inzicht in het eindresultaat.