De duurzaamheid in de ‘enge’ zin – het effect van het vastgoed op het milieu – is de tweede pijler van onze werkwijze Groen Doen. Wij adviseren u vanuit onze overtuiging dat de aarde niet onnodig mag worden belast. Circulair ontwikkelen is onze norm. De manier van huisvesten laat zien waar uw organisatie voor staat als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij helpen u daarbij.

Als het gaat om het milieu staat OLCO voor:
  • Minimaliseren van energiegebruik.
  • Inspiratie door inzet van innovatieve technieken.
  • Optimaal gebruik van duurzame grondstoffen en materialen.
  • Circulair ontwikkelen van vastgoed.
  • Gebouwen realiseren die meetbaar zeer duurzaam zijn.