In 2017 besloot Gemeente Rijssen-Holten om het oude bad De Koerbelt te vervangen voor een nieuwbouw. In opdracht van de gemeente Rijssen-Holten heeft architectenbureau Reitsema & Partners een zeer duurzaam gebouw ontworpen welke aansluit bij de landschappelijke eigenschappen van de omgeving. Hiermee is invulling gegeven aan de gewenste voorzieningen, zijnde een 25-meter wedstrijdbad en een 25-meter instructiebad. Tevens wordt het buitenbad gerenoveerd en zal het bestaande recreatiebad vervangen worden voor een volledig uitgerust spraypark. Vanaf begin 2020 is er een bouwteam samengesteld waarmee het ontwerp verder is uitgewerkt. Het laatste ontwerp zal binnenkort het akkoord ontvangen.

Ondertussen is er ook een start gemaakt met het gereedmaken van het terrein. Door AKOR (in dit project samen met Draisma als bouwteampartner betrokken) zijn als eerste stap hiervoor de nodige bomen gekapt, die vanuit natuur-oogpunt in gelijke aantallen ook weer teruggeplaatst worden. De natuur vormt immers een bijzonder element in dit ontwerp doordat de ligweide overloopt in het achterliggende natuurgebied. De nieuw te planten bomen dragen bij aan dit uitgangspunt. De volgende stap is het slopen van de bestaande kleedruimtes en het recreatiebad en het bouwrijp maken van het terrein. Na de zomervakantie zullen de bouwwerkzaamheden echt beginnen.