Wethouder Leo van der Velden (namens het college van burgemeester en wethouders) en directeur Fons Haafkes (van Aannemersbedrijf Haafkes) hebben de realisatieovereenkomst voor de nieuwbouw van het sportcentrum aan de Zanderij ondertekend. Hiermee is de laatste horde genomen om van start te gaan met de bouw!

In de eerste fasen is deze start nog beperkt tot het slopen van enkele gebouwen en een sterk gereduceerde bomenkap. Samen met de klankbordgroep en landschapsarchitect is er een terreininrichting gevonden die ontsluiting en parkeren optimaal faciliteert en de bestaande bomen waar mogelijk behoudt. In april zal de schop echt in de grond gaan, waarna de opening van het complex in januari 2024 zal zijn!