Exact volgens planning is de theaterzaal van De Dialoog gerenoveerd! Hiermee is er sinds de start van de sloop 2 maanden geleden veel werk verzet en wordt de theaterzaal weer vroegtijdig in gebruik genomen.

De werkzaamheden voor De Dialoog zijn overigens nog niet afgerond. Het ontwerp van het multifunctionele activiteitencentrum zit momenteel in de UO-fase en wordt technisch afgerond en de bouw wordt voorbereid. De Nieuwe Dialoog zal volledig worden vernieuwd waarna het in de eerste helft van 2022 opgeleverd en gebruikt kan gaan worden.

Multifunctionaliteit vormt de basis voor De Nieuwe Dialoog. Dit wordt gerealiseerd met onder andere te koppelen vergader- en activiteitenruimtes, en een directe verbinding met het gemeentehuis, waarbij beide gebouwen één gezamenlijke entree en ontvangstbalie krijgen in een open centrale ruimte. Daardoor ontstaat synergie tussen het gemeentehuis en De Dialoog.

Dit vormt overigens een uitdagende pijler in het ontwerp. Daarmee wordt voldaan aan de ambitie van de gemeente om De Dialoog nog lang het bloeiende sociaal, cultureel en maatschappelijk leven van Ermelo te laten faciliteren.