OLCO en Slangen+Koenis architecten hebben op 12 januari het ontwerp voor het nieuwe zwembad aan de inwoners van Venlo en de pers gepresenteerd. Een mooi moment dat al het werk in het project voor het eerst tot een daadwerkelijk beeld voor het zwembad vangt. OLCO heeft sinds 2019 de gemeente bijgestaan in de te maken keuzes voor het zwembad dat aan Drie Decembersingel in Blerick moet verrijzen.

Het ontwerp vertaalt beweging en vitaliteit op passende wijze in het plan. Ook is het gericht op het realiseren van een toegankelijk gebouw dat voor alle type groepen bruikbaar is en zichtbaar is als zwembad voor de omgeving. De vormgeving is gericht op maximaal behoud van de waardevolle bomen in het gebied. Daarvoor is het gebouw gefragmenteerd in blokken die tussen het groen geplaatst zijn. De configuratie is daarbij efficiënt en geeft uitstraling naar het groene voorgebied met mooi zicht op de sportieve activiteiten. Groen en gebouw versterken elkaar dus op deze bijzonder plek.
Op duurzaamheidsvlak wordt actief gestuurd op circulariteit van het ontwerp in de toepassing van gebruikte materialen en de gebouwtechniek. Ook is de integratie met het groen bijzonder door rekening te houden met grote oude boomgroepen en een volledig groen dak voor waterbuffering en biodiversiteit. Zo is er invulling gegeven aan de ambities naar vooruitstrevende verblijfskwaliteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptie. Er is ook geen gasaansluiting en een groot deel van de energie wordt op locatie opgewekt. Zo ontstaat een doordacht zwembad met een juiste balans in exploitatiekosten en het effect op zijn omgeving.

Naast de architect zijn inmiddels ook de installateur en bouwfysisch adviseur aanbesteed, te weten BBP advies en Peutz. Het ontwerpteam zal in januari het Voorontwerp opstarten. Zo wordt er onder leiding van OLCO toegewerkt naar realisatie van deze ambitieuze ideeën en zal het bad haar deuren eind 2024 openen.