Het nieuwbouw multifunctionele sportcentrum in Ermelo ligt in een groene omgeving grenzend aan een natura 2000 gebied. Op het sportpark ‘De Zanderij’ is een passende landschapsinvulling daarom van enorm belang. Tevens moet bewegen een prominente rol krijgen in het ‘Vitaal Sportpark’. Gezien de unieke locatie en de diversiteit aan gebruikers van het terrein en de omgeving zal het ontwerpproces van het buitenterrein georganiseerd worden door landschapsarchitect MTD. Zij zijn in het aanbestedingsproces, welke georganiseerd is door OLCO, gekozen op basis van het opgestelde Plan van Aanpak en de uiterst groene ontwerpvisie. De uitgangspunten ‘bewegen in de buitenlucht’ en ‘groen’ hebben hier een nadrukkelijke rol.
Wij hebben alle vertrouwen in een groen, vitaal en functioneel resultaat dat aansluit op het gebruik van ‘De Zanderij’ en het nieuwe sportcentrum!

Voor dit sportcentrum zijn inmiddels het ontwerp- en bouwteam geselecteerd. In dit team worden nu de technische aspecten afgestemd. Daarna staat start bouw van het nieuwe sportcentrum dit najaar gepland. In de loop van volgend jaar zal het ontwerp van MTD ook gerealiseerd gaan worden op locatie.