Momenteel vindt de ontwerpfase van het nieuw te bouwen sportcomplex voor sportpark ‘De Zanderij’ plaats. Hierbij wordt de ruimte gegeven aan gebruikers, omwonenden en andere partijen om wensen en visies te delen. OLCO is overtuigd dat alleen zo een duurzame maatwerkoplossing gerealiseerd kan worden.

Op 31 augustus 2020 vond een klankbordgroep plaats met gebruikers zoals verenigingen over het ontwerp van het complex. Op 7 september volgde de klankbordgroep die zich richtte op het ontwerp van het buitenterrein.

In oktober wordt het definitieve ontwerp afgerond, waarna het ontwerp verder technisch uitgewerkt zal worden ter voorbereiding van de start van de bouw. Separaat zal het buitenterrein worden ontworpen. Zie hier alvast een video van het ontwerp van het nieuwe sportcentrum!