In 2021 is OLCO door Stichting Hilversumse Montessorischolen gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar renovatie en nieuwbouw scenario’s voor het Montessorischool Centrum in Hilversum. Op basis van de opvolgende business case heeft gemeente Hilversum besloten tot vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Na wederzijdse tevredenheid heeft de Stichting aan OLCO de opdracht verstrekt het integraal project- en procesmanagement te voeren voor ontwikkeling en realisatie van dit project. Een prettige samenwerking wordt hiermee voortgezet!

Wij zijn inmiddels gestart met het opstellen van het Programma van Eisen, in samenspraak met het schoolbestuur en de gebruikers. Vervolgens zal de aanbesteding van het ontwerpteam worden opgestart!