De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 een definitief besluit genomen over de realisatie van een topsport 35×25 meter binnenbad en een 250 meter ijshal met 30×60 ijsvloer en 45×20 krabbelbaan. De nieuwbouw komt op sportpark De Vliet, naast het te renoveren buitenbad. Het combinatiegebouw dient als sportief knooppunt waar sporters, publiek en andere belangstellende elkaar kunnen ontmoeten. De atmosfeer buiten en binnen dient uit te nodigen tot sporten of het bezoeken daarvan. Naast functionele koppeling wordt vanuit de energieprestatie en het installatieconcept maximale synergie tussen ijshal en zwembad nagestreefd. Alles met als doel de hoge duurzaamheidsambities waar te maken.