Delft is een groeiende stad met hoge ambities op het gebied van onderwijs, sport en duurzaamheid. De gemeente Delft wil invulling geven aan deze ambities door in de toekomst een nieuwe binnensport accommodatie te realiseren. Deze accommodatie gaat onderdak bieden aan gymnastiekonderwijs voor middelbare scholen in Delft en diverse binnensportverenigingen. Afhankelijk van het te kiezen scenario kan hier een vaste turnhal en een dojo-faciliteit voor divers gebruik aan worden toegevoegd.

Render ter illustratie: basisschool De Dijsselbloem in Leidschendam-Voorburg.

Doelstelling van de opdrachtgever

De nieuwe accommodatie is niet alleen bestemd voor het gymnastiekonderwijs van de onderwijsinstellingen maar ook diverse binnensportverenigingen. Het sportcentrum creëert een plek waar mensen samen kunnen komen en worden gestimuleerd om te gaan sporten. Het complex dient een duurzame en toekomstbestendige sportlocatie te worden voor alle mensen uit Delft en omstreken. Een gebouw waar mensen met plezier naar toe gaan en verblijven.

Projecttoelichting

Met het Stanislascollege en Christelijk Lyceum als hoofdgebruikers biedt het nieuwe sportcentrum in de wijk Hof van Delft voldoende ruimte om ook andersoortig gebruik te huisvesten. Op basis van een behoefteonderzoek wordt het verenigingsgebruik in beeld gebracht. De uitwerking van verschillende scenario’s bieden de gemeente Delft de mogelijkheid te kiezen voor een toekomstbestendig sportcentrum, afgestemd op de vraag van nu en de toekomst. Een aanvulling op het sportaanbod in de gemeente, een toegevoegde waarde voor de wijk en energieneutraliteit zijn gewenste uitgangspunten die meegenomen worden in het onderzoek.

Rol OLCO

OLCO zal voor de gemeente Delft een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren waarmee duidelijk wordt welke sportactiviteiten in de toekomst voor de verschillende onderwijsinstellingen en verenigingen, een plek gaan krijgen. Het onderzoek zal zich in de eerste fase focussen op het maken van een inventarisatie van de wensen en eisen met betrekking tot de verschillende sportactiviteiten, waaronder sportonderwijs. Vervolgens zal een op basis van deze inventarisatie een functionele en ruimtelijke inpassing worden gedefinieerd. Deze zal ook worden geduid ten aanzien van duurzaamheid, locatie en bevat een financiële uitwerking, gebaseerd op de TCO-methodiek. Het haalbaarheidsonderzoek dient als onderlegger voor bestuurlijke besluitvorming door de gemeente Delft.

Duurzaamheid

Energieneutraliteit en circulair bouwen zijn gewenste ambities die in het haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen. OLCO’s Groen Doen filosofie sluit hier perfect op aan. In het onderzoek zal uitwerking gegeven worden aan deze ambitieuze ambities waarmee kaders worden geformuleerd waarbinnen toekomstige uitwerkingen kunnen plaatsvinden.

Robert Klein

Robert Klein

Directeur-partner
+31 6 2867 7232

Meer info?

Neem contact op met Robert Klein, of laat uw mailadres of telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer projecten:

Bewegen

Ontmoeten en wonen in Kerkehout

Multi Functioneel Centrum + woningbouw in wassenaar
Bewegen

Toekomstvisie zwembaden Groningen

Haalbaarheidsonderzoek 3 zwembaden
Bewegen

Zwemmen op de campus

Zwembad De Braak in Helmond