Vandaag heeft het recent geselecteerde bouwteam een geslaagde startbijeenkomst gehad. Onder leiding van OLCO zijn het ontwerp en het proces voor de komende bouwteamperiode doorgenomen. En met de uitvoerende partijen De Vries & Verburg, BRI, Lotec en Nijssen is een eerste stap gezet richting de uitvoering van het project. Complimenten aan het ontwerpteam bestaande uit Slangen + Koenis, Pieters, EWZ, Sublym en Noorman. Het team is enthousiast over het project en staat in de startblokken om te starten met de bouw. Komende zomer is het dan ook al zover. Oplevering staat eind 2022 gepland.

Duurzaam en circulair combibad en ijshal

De oorspronkelijke hoge duurzaamheidsambities voor een all-electric combinatiegebouw binnenzwembad-ijshal zijn overeind gebleven. Tussentijds ingebrachte inzichten voor circulair bouwen zijn zo goed als mogelijk ingepast en meegenomen in de aanbesteding. Het gebouw heeft een EPC van -/-0,9, voldoet aan de eisen voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw en krijgt het Energielabel A++++. Dit wordt gerealiseerd door onder meer 3.400 zonnepanelen op het dak te leggen, terwijl het resterende dakoppervlak vegetatie krijgt om hemelwater vertraagt via het losgekoppelde systeem te laten afvloeien naar het oppervlaktewater. Het uitgekiende systeem voor warmte-uitwisseling tussen ijsbaan, binnenbad en buitenbad is een ander voorbeeld van hoe de synergie tussen de functies zo goed als mogelijk wordt benut. De restwarmte die vrijkomt bij de koeling van de ijsbaan wordt gebruikt om het binnenzwembad te verwarmen, als ook het bestaande buitenbad dat momenteel wordt gerenoveerd. Hiervoor voert OLCO eveneens het projectmanagement. Resultaat is dat naast de nieuwbouw ook het bestaande buitenbad van het gas af kan worden gehaald.

Schaatsen en zwemmen op meerdere niveaus

In de nieuwe accommodatie kan er letterlijk en sportief op meerdere niveaus worden gesport. Schaatsen op de ijsbaan wordt een bijzondere beleving doordat op twee verdiepingen kan worden geschaatst. Langeafstandsschaatsers kunnen op de verdieping hun rondjes rijden terwijl op de begane grond de ijshockeyers, shorttrackers en kunstrijders hun kunsten kunnen verrichten. Omdat het midden van de ijshal open is, blijft er altijd goed zicht tussen beide ijsvloeren. Zo is er naast duurzaamheid ook betreft functionaliteit een optimaal gebouwconcept gerealiseerd!

Het nieuwe binnenbad ligt vanzelfsprekend op één niveau, waarbij zowel de breedtesport als topsport hier goede thuisbasis in vinden. De KNZB geeft in een reactie aan dat ‘Leiden de beschikking krijgt over een meer dan uitstekende waterpolo-accommodatie en voor zwemmen wordt De Vliet een top trainings- en wedstrijdlocatie. De zwemzaal is geschikt voor eredivisiezwemmen en waterpolo, internationale clubwedstrijden en (kleinere) interlands waterpolo, en zwemwedstrijden op nationaal niveau’.

Goed te exploiteren combinatiegebouw

Het gebouw wordt volledig eigendom van de gemeente, waarbij de gemeente het zwembad exploiteert en een professionele pachter de horeca. De exploitatie van de ijshal wordt ondergebracht bij Stichting IJshal. Deze stichting draagt al meer dan 25 jaar zorg voor de exploitatie van de oude ijshal aan de Vondellaan en is zeer content met de komst van de nieuwe ijshal. Voorzitter Jos Arts: “Met 2x zoveel vierkante meter ijsvloer verdeeld over meerdere ijsbanen die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn, huren wij van de gemeente een ijshal die optimaal te gebruiken is door meerdere ijssporten gelijktijdig. In het ontwerpproces naar deze nieuwe accommodatie zijn wij als toekomstige gebruikers goed meegenomen, waardoor nagenoeg al onze eisen en wensen in het plan verwerkt zijn. Wij krijgen hiermee een ijshal waaraan de schaatsers uit Leiden veel plezier zullen beleven. Wij zien uit naar het schaatsseizoen 2022-2023 in de nieuwe ijshal!”

Meer weten over dit project? Kijk hier