Onze diensten:
van onderzoek tot realisatie en onderhoud

Maatschappelijk vastgoed is al decennialang de gemene deler in al onze projecten. Binnen dat boeiende werkgebied is onze bijdrage heel divers. Onze expertise ligt bij deze diensten:

Exploitatie advies

Wat zijn de (financiële) consequenties van de gewenste functionaliteit, kwaliteit en omvang van het project op het gebruik en de exploitatie? OLCO adviseert u helder bij al uw vragen.

Het budgetteren en calculeren van de kosten in alle stadia hoort onlosmakelijk bij het neerzetten van een gezonde financiële basis van uw project. Wij bieden u inzicht in de financiële consequenties van een bouw- of renovatieplan op de toekomstige exploitatie, met behulp van de ‘life cycle cost benadering’. Hierin worden alle kosten en baten tegen elkaar afgewogen. Het groot en klein onderhoud, energie, personeel en gebruik wordt in hun onderlinge samenhang meegenomen. Om u al in een vroegtijdig stadium – na Haalbaarheidsstudie of Programma van Eisen – financiële zekerheid te bieden, hanteren wij een kostenramings- en exploitatiemodel dat gebaseerd is op deze life cycle cost benadering. In uw lopende exploitatie zijn kansen en risico’s die wij voor u in beeld brengen.

Wij hebben onder meer voor de volgende projecten exploitatie advies gegeven:

  • Optimalisatie gebruik sportaccommodaties, Sportbedrijf Leiden
  • Sportgebouw, Abcoude
  • Samenwerking Bredeschool Markiezaten, Bergen op Zoom
  • Zwembad De Sniep, Waddingxveen
Bewegen

Knooppunt van sport, ontspanning en ontmoeting

Sportcentrum Tijenraan in Raalte
Meer projecten

Meer weten over exploitatie advies?

Mark Westra

Contactpersoon

Mark Westra
Directeur-eigenaar
+31 6 2909 8878