Zwemcomplex Den Helder

OLCO is door de gemeente Den Helder in 2004 benaderd om te bepalen of het oude zwembad ‘De Schots’ nog zou kunnen voldoen aan de eisen en wensen van het gebruik. Dit resulteerde in een haalbaarheidsstudie naar renovatie versus nieuwbouw, waarbij de focus lag op inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO) van het zwembad.  Op basis daarvan is gekozen een nieuw complex te bouwen, waarbij hoge ambities werden gesteld aan functionaliteit en duurzaamheid.

Doelstelling nieuwbouw

Het nieuwe zwemcomplex ‘Het Heersdiep’ is hét zwemcomplex voor Den Helder en omgeving, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van duurzame maatregelen om de TCO laag te houden en perfect comfort voor de gebruiker te realiseren. Het zwemcomplex is gerealiseerd naast het bestaande zwembad in het beschermde cultuurhistorisch gebied, een oude verdedigingslinie ‘De Stelling’. De totale omvang van het nieuwe zwembad bedraagt ruim 6100 m² met 1.500 m² aan zwemwater.

Samenwerking 

Bijzonder en uniek is de samenwerking van de gemeente met de Koninklijke Marine ‘de Commando Zee Strijdkrachten’ (CZSK). De basis voor dit duurzame project is gelegd met het door ons opgestelde Programma van Eisen en de exploitatieopzet, op basis van een TCO-benadering waarin ambitieuze eisen op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen.

Deze uitgangspunten zijn door OLCO vertaald in het ontwerp. Voor beide opdrachtgevers heeft OLCO vervolgens het complete bouw- en projectmanagement gevoerd, met de verantwoordelijkheid voor de aanbestedingsstrategie, de afstemming tussen adviseurs zoals installatieadviseur, architect en constructeur, alsmede de afstemming met de Gemeente, de Exploitant en CZSK.  

Na realisatie van het nieuwe zwemcomplex heeft OLCO de complete aanbesteding en directievoering van de sloop van De Schots begeleid. Ook het complete ontwerp, aanbesteding en het uitvoeringproces van de terreininrichting rondom Het Heersdiep is door OLCO uitgevoerd.

Ontwerp

Het zwemcomplex bestaat uit een 25 meter wedstrijdbad (zes banen) met gedeeltelijk een beweegbare bodem, een doelgroepenbad met een beweegbare bodem, een 25 meter multifunctioneel bad, een recreatiebad, een waterglijbaan van 90 meter, whirlpools en een wellness-ruimte. Er is een ruime ligweide beschikbaar bij een tweetal buitenbaden.

De CZSK levert een wezenlijke bijdrage aan het concept van dit unieke bad. Dit door de realisatie van specifieke afzinkvoorzieningen in het wedstrijdbassin. Daarnaast kunnen hier oefeningen en simulaties worden gedaan (helikopterdroppings en reddingsacties). Ook is in nauw overleg met CZSK een duiktank gerealiseerd.  Deze duiktank met een waterdiepte van 9 meter en 13 meter doorsnede is bedoeld om duikoefeningen, reddingstrainingen en ontsnappingsoefeningen uit een onderzeeër te simuleren. Daarvoor is een ontsnappingmodule in de bodem aangebracht, de Single Escape Tower (SET).

Een noviteit in Nederland en ver daarbuiten, waarmee Den Helder zich op dit gebied internationaal op de kaart zet. Deze voorziening wordt  primair vanuit de CZSK gebruikt, maar ook door marine uit andere Europese landen, de politie en brandweer en de offshore industrie. 

Ten aanzien van de logistiek in het gebouw, is er veel aandacht besteed aan routing en positionering van ruimten. Dit heeft geresulteerd in een efficiënt gebouw, dat goed te beheren is en door meerdere gebruikers gelijktijdig of juist op ongelijke gebruikstijden in delen te gebruiken is. Daarbij is een zeer efficiënte opzet van de installaties cruciaal geweest om flexibel te zijn in opening van zwemzalen en ruimten ten opzichte van elkaar.

Paviljoenachtige opzet

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de inpassing van het gebouw in het landschap, de zogenaamde ‘groene landschapskamers’ welke onderdeel uitmaken van ‘De Stelling’. Bij de keuze van de architect is dit een zwaarwegend selectiecriterium geweest. Op basis van een ontwerpdialoog is tijdens de eerste Ontwerpfase het zwembad ontwikkeld als een 

Paviljoen met een transparant karakter. Daarmee heeft het zwembad een sterke eigen identiteit en wordt de beleving van een parkachtige setting versterkt.

Visie duurzaam bouwen

OLCO heeft geadviseerd om met verschillende keuzepakketten te werken voor het toepassen van de duurzaamheidmaatregelen. De inzet van dergelijke maatregelen is bepaald op basis van het effect op drie onderdelen:

1. Het verminderen van de TCO (o.a. onderhoud, energie en personeel);

2. Het verhogen van het comfort voor de bezoeker en het personeel;

3. Het beslag op natuurlijke bronnen te reduceren, uitgedrukt in CO²-reductie.

De keuzepakketten zijn door het ontwerpteam uitgewerkt en doorgerekend om de impact op elk van de drie thema’s vast te kunnen stellen. Hierbij zijn zowel bekende als vernieuwende technieken onderzocht. Deze opties zijn met goedkeuring van de gemeenteraad in opdracht gegeven.

Duurzame toepassingen

De benoemde doelstellingen van het verminderen van de TCO, het verhogen van comfort en de uitstoot van CO² te reduceren wordt onder andere gerealiseerd door gebruik te maken van verschillende installatietechnische- en bouwkundige maatregelen. Een overzicht:

  • Luchtbehandelingskasten met WTW;
  • Warmtekrachtcentrale (WKK);
  • Gasabsorptiepomp;
  • Verschillende warmtepomptechnieken;
  • Toepassing van zonneboiler- en PV-cellen;
  • AOS-systeem (zuivering spoelwater);
  • Rc van 6,0 voor de buitenschil;
  • Hoogwaardig glas met lage U-waarde;
  • Kunststof dakbedekking.

Ook bij de materiaalkeuze in het gebouw is veel aandacht besteed aan onderhoudsarme of zelfs onderhoudsvrije toepassingen. Hierbij zijn de concepten van C2C (Cradle to Cradle) gehanteerd.

Conclusie

In de herfst van 2013 is dit zeer unieke zwemcomplex feestelijk geopend voor de inwoners van Den Helder en daarbuiten. De CZSK heeft de duiktank in gebruik genomen met spectaculaire simulaties en oefeningen. OLCO nodigt u in ieder geval graag uit voor een frisse duik in dit unieke zwemcomplex!

Zwemcomplex Den Helder